Politica de Confidentialitate

Declarațiea de Confidențialitate a Cumparatorului /Clientului pe Site descrie cum mariuscad.com utilizează datele cu caracter personal, colectate sau primite de la Cumparatorii /Clientii site-ului. Aceasta descrie modul în care putem colecta sau primi datele dumneavoastră personale, tipurile de date personale pe care le putem colecta, cum putem utiliza, furniza și proteja aceste date, drepturile dumneavoastră, și cum ne puteți contacta cu privire la practicile noastre de confidențialitate.

mariuscad.com poate colecta sau primi date personale de la dumneavoastră,(nume, nu numar de identificare,date de localizare, un identificator online, etc) prin utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului în diferite moduri.

Puteți alege să ne prezentați datele personale și alte informații prin intermediul diverselor canale de comunicare oferite pe pagina de internet a Site-ului ( de exemplu, adresele de e-mail ale mariuscad.com, numere de telefon sau formulare on-line).

Noi folosim datele dumneavoastră personale pentru a răspunde Comentariilor sau Întrebărilor dumneavoastră; a procesa cumpărăturile online, a vă pune în contact cu Întreprinzătorii Privați Autorizați, a îmbunătăți Site-ul, inclusiv pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului și diagnosticarea problemelor cu serverele noastre. Dacă alegeți să nu ne oferiți datele dumneavoastră personale, nu vă vom putea furniza serviciile menționate anterior.

Scopul colectarii acestor date consta in: a va informa cu privire la starea comenzilor dumneavoastra, a va usura procesul de comanda prin intermediul contului de client, servicii de curierat, facturare,activitati de promovare si evaloare a bunurilor si serviciilor, activitati de marketing si publicitate, activitati de cercetare de piata, monitorizare si statistica a comportamentului clientilor.

Prin completarea formularului de creare cont si/sau de comanda Cumparatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale colectate sa fie salvate in baza de date a mariuscad.com , inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 19765 si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate, prelucrate temporar ( cel mult 3 ani de la sfarsitul relatiei contractuale) si transmise (cedate) de mariuscad.com catre partenerii sai (procesatori de plati, firme de transport, agentii de marketing si publicitate), atat in tara cat si in strainatate.

mariuscad.com nu vinde, nu închiriază/vinde sau nu comercializează datele dumneavoastră personale. mariuscad.com poate furniza datele dumneavoastră personale numai către:
– partenerii sai (procesatori de plati, firme de transport, agentii de marketing si publicitate),care sunt îndreptățite în mod rezonabil ,de a avea acces la datele cu caracter personal;
– autoritățile guvernamentale și a altor părți terțe, dacă este solicitat prin lege sau în mod rezonabil este necesar pentru a proteja drepturile, proprietatea și siguranța noastră sau a altora.

Noi menținem măsuri de securitate adecvate pentru protecția tehnică și organizatorică, menite să protejeze datele cu caracter personal pe care le furnizați împotriva distrugerii accidentale, ilicite sau neautorizate, a pierderii, modificării, accesării, divulgării sau utilizării acestora.

mariuscad.com aplica masuri de securitate stricte pentru protejarea datelor gestionate, precum si pentru a ne asigura ca aceste date nu sunt modificate, pierdute, divulgate prin transmitere,sterse sau distruse sau folosite in alte scopuri decat cele normale. mariuscad.com garanteaza ca datele personale si de abonati nu vor fi vandute niciunei terte parti. La inchiderea contului, in termen de 10 zile, toate informatiile asociate acestuia vor fi sterse din baza de date, utilizatorul primind in acest sens un ultim e-mail.

Păstrăm datele personale cât timp este necesar pentru realizarea scopului inițial pentru care s-au colectat datele dacă nu se specifică altfel în lege.

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri întreținute de terți, ale căror politici și practici de confidențialitate sunt diferite de ale noastre. Nu suntem răspunzători pentru practicile și politicile de confidențialitate utilizate de astfel de terți. Va sfătuim să citiți declarațiile de confidențialitate ale tuturor site-urilor terțe înainte de a folosi astfel de site-uri sau înainte de trimiterea oricăror date personale sau a oricăror alte informații pe /sau prin intermediul acestor site-uri.

mariuscad.com își rezervă dreptul de a actualiza această Declarație de Confidențialitate în orice moment.

In baza unui e-mail trimis catre contact@mariuscad.com va puteti exercita dreptul, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an in vederea confrmarii faptului ca datele personale furnizate de dumneavoastra sunt sau nu sunt prelucrate de mariuscad.com. Drepturile dumneavoastră în conformitate cu legislația aplicabilă ,includ accesul la datele dumneavoastră personale pe care le prelucrăm dreptul de a avea astfel de date cu caracter personal, actualizate,rectificare(corectate), transformate in date anonime (pseudonimizate), șterse sau blocate, precum și dreptul de refuz de transmitere catre terti ,in mod gratuit,a anumitor date pentru activitățile de prelucrare. Pentru exercitarea acestor drepturi, in special a datelor incomplete sau inexacte, precum si notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat, este necesar să faceți o cerere scrisă ,datata si semnata ,folosind datele noastre de contact de mai jos.

Dacă aveți orice comentariu sau întrebări despre această Declarație de Confidențialitate, dacă doriți să actualizați informațiile pe care le avem despre dumneavoastră, sau să vă exercitați drepturile dumneavoastră, ne puteți contacta prin e-mail la adresa: contact@mariuscad.com
1
Securitatea datelor personale

In conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 , privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, mariuscad.com, va informeaza ca datele dumeavostra sunt pastrate in siguranta ,colectate si prelucrate numai in scopul determinat, explicit si legitim si am luat toate masurile tehnice si organizationale pentru protejarea si securizarea datelor.

Considerăm că este important să vă protejăm confidențialitatea și să fim deschiși cu privire la modul în care utilizăm datele dumneavoastră personale.

Definitii:

1.1.date cu caracter personal – inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata„); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

1.2.prelucrare – inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

1.3.restrictionarea prelucrarii – inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

1.4.pseudonimizare – inseamna prelucrarea datelor cu caracter personal intr-un asemenea mod incat acestea sa nu mai poata fi atribuite unei anume persoane vizate fara a se utiliza informatii suplimentare, cu conditia ca aceste informatii suplimentare sa fie stocate separat si sa faca obiectul unor masuri de natura tehnica si organizatorica care sa asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;

1.5.criptarea -este procesul de ascundere a informației pentru a o face ilizibilă fără cunoștințe speciale

1.6.sistem de evidenta a datelor- inseamna orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate dupa criterii functionale sau geografice;

1.7.operator- inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

1.8.persoana imputernicita de operator – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

1.9.destinatar – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;

1.10.parte terta – inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal;

1.11.consimtamant – al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

1.12.incalcarea securitatii datelor cu caracter personal – inseamna o incalcare a securitatii care duce, in mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

1.13.autoritate de supraveghere -inseamna o autoritate publica independenta instituita de un stat membru

1.14.DPO – responsabil cu protectia datelor

mariuscad.com în calitate de operator date cu caracter personal, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de client.

Principii de protecție a datelor:
– datele personale vor fi prelucrate cu bună credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale;
– datele personale vor fi colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;
– datele personale vor fi adecvate, pertinente şi neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
– datele personale vor fi exacte şi actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi respectiv prelucrate vor fi şterse sau rectificate;
– datele personale vor fi păstrate confidențial si stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi prelucrate.
– datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care acest lucru este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
– persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor, cât și de la dreptul de portabilitate al datelor.

Datele personale:

Date personale înseamnă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizata).

Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legătură cu alte date) ce se referă la persoana vizata, cum ar fi:
– nume si prenumele
– data de naștere/ codul numeric personal
– adrese (domiciliu/resedinta)
– adrese de e-mail
– numere de telefon
– sexul
– date bancare

Colectarea datelor personale

Datele pe care le colectăm pot include următoarele:
– Numele și datele de contact (Colectăm numele și prenumele dvs., adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon și alte date de contact similare)
– Colectăm parolele, indiciile pentru parole și informații de securitate similare folosite pentru autentificare și pentru accesarea contului.
– Colectăm date despre dispozitivul dvs. și despre modul în care dvs. și dispozitivul interacționați cu produsele noastre.
– Colectăm date despre caracteristicile pe care le utilizați, articolele pe care le achiziționați și paginile web pe care le vizitați.
– Colectăm date despre dispozitivul și rețeaua pe care le utilizați pentru a vă conecta la produsele noastre. Acestea includ date despre sistemele de operare și aplicațiile software instalate pe dispozitivul dvs., inclusiv cheile de produs. De asemenea, includ adresa IP, setările regionale și setările de limbă.

Scopul colectarii datelor personale

Scopul colectării datelor este îndeplinirea obiectului de activitate al societăţii, respectiv comerț, comerț on-line, furnizare de bunuri și servicii. Furnizarea acestor date, necesare în vederea asigurării acurateţii informaţiilor şi conţinutului documentelor întocmite în exercitarea activităţii societăţii noastre, constituie o obligaţie a clientului. Refuzul furnizarii acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor.
– informarea clienților/cumpărătorilor privind situația Contului lor, inclusiv validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și/sau serviciile achizitionate;
– trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS), numai in cazul in care persoana vizata si-a exprimat in mod explicit acordul.
– cercetare de piață, urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului clientului/cumpărătorului.

De asemenea, mariuscad.com poate furniza datele cu caracter personal ale cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în cazul în care acest lucru este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața bunurilor și serviciilor noastre, asiguratori.

Informațiile cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Utilizarea datelor personale:
– vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele doar atât cât este necesar pentru scopul mai sus menționat.
– vom păstra informațiile clientului pentru perioada în care contul său este activ, pentru oricare din scopurile menționate mai sus
– vom pastra inregistrariile convorbirilor telefonice pe o perioada cat este necesar ( maxim 3 ani )
– accesul la datele personale este strict limitat personalului mariuscad.com, asociaților care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor.

Dacă utilizatorii nu doresc divulgarea datelor personale acestor companii, aceștia sunt rugați să contacteze DPO la adresa de email contact@mariuscad.com

Prelucrările de date cu caracter personal se efectuează numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul, în mod expres şi neechivoc, pentru acea prelucrare.

Informatiile referitoare la cardurile bancare ale Clientilor nu sunt stocate in baza de date a site-ului mariuscad.com, acestea fiind procesate si folosite strict de furnizorii de servicii de plata online. mariuscad.com nu este responsabil pentru eventualele probleme de securitate ale serverului pe care sunt stocate aceste date.

Consimţământul nu este necesar în următoarele cazuri:
– când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;
– când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate ori a unei alte persoane ameninţate;
– când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului;
– când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;
– când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau terţului căruia îi sunt dezvăluite datele cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;
– când prelucrarea priveşte datele obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;
– când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.

Securitatea prelucrarii

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține toate măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datele cu caracter personal împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, modificării, alterari, divulgarii sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală.

a. Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar cei desemnati de conducerea societatii, fiecare dintre acestia acceseaza baza de date cu propriul nume de cont si parola . Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor inchide sesiunea. In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive conturile de acces se suspenda automat.

b. Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de serviciu.

c. Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt parolate, au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall updatate la zi.

d. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pentru aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare.

Întrebări legate de securitatea datelor personale pot fi trimise către DPO la adresa de email contact@mariuscad.com

Drepturile dumneavoastră

Accesul, portabilitatea,rectificarea sau ștergerea datelor personale
– clienții au dreptul de a solicita în orice moment accesul la: rectificarea, portabilitatea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate.
– pentru păstrarea datelor personale actualizate, recomandăm utilizatorilor să ne informeze despre orice schimbare sau discrepanță.

Conform REGULAMENTULULUI (UE) 2016/679, orice persoană vizată beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, se garantează respectarea dreptului de opoziţie la prelucrarea datelor personale care vă privesc şi de a solicita ştergerea datelor, cu excepţia datelor a căror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială.

Societatea mariuscad.com., în calitate de operator de date cu caracter personal, îi revin următoarele obligaţii de informare:
* În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective, operatorul ii va aduce la cunoştinţă:
– identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
– scopul în care se face prelucrarea datelor;
– informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
– orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa către societatea noastră cu o cerere scrisă, datată şi semnată.

Dreptul de acces

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la mariuscad.com., la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. mariuscad.com. este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:

a)informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

b)comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

c)informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

d)informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

e)informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut de REGULAMENTUL (UE) 2016/679, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor mariuscad.com, în conformitate cu dispoziţiile prezentului REGULAMENT

(2)Persoana vizată poate solicita de la mariuscad.com. informaţiile printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

(3) mariuscad.com. este obligat să comunice informaţiile solicitate, în cel mai scurt timp( cel mult o luna ) de la data primirii cererii.

Dreptul de intervenţie asupra datelor

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la mariuscad.com., la cerere şi în mod gratuit:

a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă REGULAMENTUL (UE) 2016/679. Pentru interventia asupra datelor persoana vizată va înainta catre mariuscad.com. o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

mariuscad.com. este obligat să comunice măsurile referitoare la persoana vizată, în cel mai scurt timp( cel mult o luna ) de la data primirii cererii.

Dreptul de opoziţie

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

În vederea exercitării drepturilor persoana vizată va înainta mariuscad.com. o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

mariuscad.com. este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în cel mai scurt timp( cel mult o luna ) de la data primirii cererii., cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați ca mariuscad.com. să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:
– dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim, mariuscad.com va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.
– dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, mariuscad.com trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.
– dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
– dacă mariuscad.com nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

– clienții au dreptul să adreseze o plângere legată de procesarea datelor lor personale. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa către societatea noastră cu o cerere scrisă, datată şi semnată .Toate întrebările și plângerile vor fi prelucrate de către DPO în timp util și în concordanță cu procedurile interne. Plângerile pot fi trimise la DPO, contact@mariuscad.com
– în cazul improbabil în care clienții au suferit daune din cauza încălcării drepturilor conform politicii de protecție a datelor personale și mariuscad.com nu a tratat plângerea în mod corespunzător, clienții au posibilitatea de a trimite o plângere autorității superioare (ANSPDCP ) .
Pentru vizualizarea sau modificarea datelor personale sau pentru a obține informații legate de datele personale ( dacă la solicitarea unui terț, am stocat sau am prelucrat oricare din datele dvs. cu caracter personal), vă rugăm contactați DPO la adresa de email: contact@mariuscad.com

Cerere semnată și datată.

Informaţii speciale pentru părinţi

Deşi site-ul mariuscad.com nu are ca public ţintă copiii sub 16 ani, politica mariuscad.com este de a respecta legile atunci când este necesară permisiunea părinţilor sau a tutorelui legal înainte de colectarea, utilizarea sau divulgarea informaţiilor cu privire la copii.

mariuscad.com recomandă ferm ca părinţii să îşi asume un rol activ de supraveghere a activităţilor online ale copiilor lor. În cazul în care consideri că am colectat date personale de la persoane sub vârsta de 16 ani, contactează-ne pe site-ul de confidenţialitate mariuscad.com

Încheierea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele prelucrate vor fi stocate, conform REGULAMENTUL (UE) 2016/679, pe durata necesară realizării scopurilor în vederea cărora au fost colectate şi ulterior prelucrate.

1. COOKIES

mariuscad.com folosește cookies doar pentru a îmbunătăți navigarea în site. Acestea nu conțin date personale. Conform OUG 13/2012, vizitatorii site-ului își exprimă acordul pentru folosirea de cookies prin setările personale din browser. Vizitatorii site-ului mariuscad.com sunt informați în legătura cu folosirea de cookies printr-un banner situat pe homepage. Prin continuarea navigării, vizitatorii își exprimă acordul cu privire la acest aspect

E-mailuri de marketing

mariuscad.com are dreptul să trimită clienților e-mailuri de marketing cu consimțământul acestora. Această formă specifică de consimțământ trebuie dată în mod liber, informată specific și precis.

Aceste cereri sunt îndeplinite în momentul în care clienții au optat să primească e-mailuri de marketing (au aprobat activ), bifând secțiunea „Doresc să primesc ofertele mariuscad.com, prin e-mail, poștă sau text „, afișată la întregistrarea unui cont nou, la abonarea pentru newslettere precum și în contul personal.

*Prin text se înțeleg acele comunicări de tip sms trimise pe telefonul mobil sau notificările push ce apar în browserul de Chrome sau Firefox.

Clienții vor avea mereu dreptul de a obiecta, la cerere și fără costuri, asupra procesării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, fără a trebui să furnizeze justificări concrete. Clienții pot face acest lucru dând click pe linkul „Dezabonare” care apare în mesajele de e-mail pe care aceștia le primesc sau pot trimite un mesaj la contact@mariuscad.com Odată ce clientul și-a exprimat dezacordul, datele personale ale acelui client nu vor mai fi procesate pentru marketing direct.

*E-mailurile de marketing conțin informații pe care le considerăm interesante pentru client, promoții și oferte de ultimă oră legate de produsele și serviciile noastre.

Modificări ale acestei politici

Această politică poate fi actualizată din când în când, de exemplu în urma modificării legislației relevante sau schimbării structurii corporative în cadrul mariuscad.com.

Din acest motiv, ne rezervăm dreptul de a schimba sau a adăuga această notificare de confidenţialitate, iar orice revizuiri de conţinut vor fi postate pe site-urile noastre.

2. Newsletter

In cadrul profilului sau de membru www.mariuscad.com, un utilizator poate sa opteze pentru primirea newsletterelor www.mariuscad.com. Conform cerintelor REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,www.mariuscad.com are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra. Prin abonarea la newsletterele mariuscad.com, utilizatorul isi manifesta expres acordul de a primi pe langa newsletterele periodice, notificari din partea mariuscad.com cu privire la noile facilitati si servicii lansate.

Informatiile personale colectate de mariuscad.com sunt folosite pentru livrarea continutului newsletter-ului personalizat (Nume, Prenume, Email). Aditional sunt colectate informatii statistice despre: numarul de deschideri al unui newsletter – numarul de click-uri pentru fiecare link din newsletter. Fiecare membru, care a optat pentru primirea newsletterelor este adaugat automat in lista utilizatorilor ce vor primi newslettere. Fiecare email primit contine informatii clare pentru dezabonare. Dezabonarea se efectueaza in momentul in care utilizatorul da click pe link-ul unsubscribe, apoi modificarile operandu-se instant in baza de date. Dupa ce un utilizator se dezaboneaza, nu va mai primi nici un newsletter din partea www.mariuscad.com, decat in cazul in care opteaza, din nou pentru abonare.

Pentru imbunatatirea calitatii serviciilor noastre, urmarim activitatea utilizatorilor si prin sistemele Google Analytics respectiv Google AdWords. Aceste sisteme ne furnizeaza doar date statistice fara a furniza informatii privind identitatea vizitatorilor. Interactiunea cu sistemele enumerate mai sus nu presupune furnizarea din partea noastra a datelor cu caracter personal.

3. Cookie-uri

Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web si apoi trimis inapoi (nemodificat) de catre navigator, de fiecare data cand acceseaza acel server. Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum si pentru urmarirea comportamentului utilizatorilor; aplicatii tipice sunt retinerea preferintelor utilizatorilor si implementarea sistemului de ‘cos de cumparaturi’.

Termenul ‘cookie’ este un cuvant englez (biscuit, pronuntie: ‘cu-chi). in informatica el este derivat din termenul ‘magic cookie’, un concept des utilizat in IT. in general cuvantul ‘cookie’ cu acest sens este folosit si in alte limbi; doar in terminologia tehnica francofona s-a incercat traducerea lui prin termenul temoin (‘martor’).

Cookie-urile au creat ingrijorare din cauza ca ele permit strangerea de informatii despre comportamentul utilizatorilor (in principiu, ce anume pagini web viziteaza si cand). Ca urmare, folosirea lor (si a informatiilor culese) sunt supuse in unele tari unor restrictii legale, printre care Statele Unite ale Americii si tarile UE. Tehnicile de tip ‘cookie’ au fost de asemenea criticate pentru faptul ca identificarea utilizatorilor nu e intotdeauna precisa, ca si pentru faptul ca prin intermediul lor se pot executa atacuri informatice.

Exista si o serie de pareri gresite despre cookie-uri, cele mai multe bazate pe impresia (gresita) ca ele ar contine intotdeauna cod executabil; in realitate ele sunt doar texte, si nu pot sa execute nicio operatie. Ele nu sunt nici spyware si nici virusi informatici, desi anumite programe antivirus si anti-spyware le pot detecta.

Cele mai multe navigatoare moderne permit utilizatorului sa decida daca accepta sau nu cookie-uri. Siturilor care le refuza le vor lipsi insa anumite facilitati – de exemplu, intr-un magazin virtual nu se va mai putea folosi cosul de cumparaturi, daca acesta a fost implementat cu ajutorul cookie-urilor.

Putem folosi cookie-urile sau tehnologii similare care colectează anumite informații folositoare, atunci când accesați, vizionați sau folosiți site-ul. Cookie-urile sunt fișiere plasate în computerul dumneavoastră sau în dispozitivele mobile atunci când acestea sunt folosite pentru a vizita site-ul. Nu permitem terțelor părți să plaseze cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră.

Următoarele cookie-uri sunt esențiale pentru funcționarea site-ului.
Conținutul coșului – Cookie-ul conține detalii despre coșul de cumpărături pentru vizitatorii site-ului

Următoarele cookie-uri nu sunt esențiale pentru funcționarea site-ului și sunt în general folosite pentru furnizarea, mentenanța și îmbunătățirea serviciilor. Niciunul dintre aceste cookie-uri nu este plasat fără consimțământul dumneavoastră prealabil.
Limba – Acest cookie reține limba prestabilită a utilizatorului
POLL_LV_ID_* – Acest cookie semnifică că utilizatorul și-a exprimat opțiunea
QUESTIONNAIRE_LV_ID* – Acest cookie semnifică că utilizatorul a completat deja un chestionar
language_code – Acest cookie reține setarea țării utilizatorului
preview_permission_profile* – Acest cookie reține setările prestabilite ale profilului utilizatorului
Preview_permission_attributes* – Acest cookie reține setările prestabilite privind specificațiile utilizatorului
footer_preview_* – Acest cookie reține setările prestabilite pentru profilul și specificațiile utilizatorului
JSESSION – Acest cookie permite urmărirea sesiunii tehnice
CTSESSION – Acest cookie permite urmărirea sesiunii tehnice
Google Analytics, Coremetrics, Omniture, Tealeaf – Aceste cookie-uri sunt folosite pentru colectarea informațiilor despre utilizarea site-ului de către vizitatori. Toate datele colectate prin intermediul acestor cookie-uri sunt cu titlu anonim și nu sunt specifice fiecărui utilizator. Informațiile se referă la numărul de utilizatori de pe acest site, locația acestora și paginile vizualizate.

Puteți să dezactivați cookie-ul din setările browser-ului. Rețineți, însa, că unele caracteristici ale Site-ului pot să nu funcționeze corect dacă dezactivați folosirea cookie-ului respectiv. Pentru informații suplimentare despre administrarea și ștergerea cookie-urilor, vizitați www mariuscad.com

Prin intermediul cookie-urilor enumerate mai sus, putem colecta date cu privire la utilizarea site-ului, adresa de IP, tipul de browser și sistemul de operare. De asemenea, pentru procesarea comenzilor online, putem colecta detalii de plată cât și informații cu privire la preferințele privind produsele și conduita cumpărătorului.

În plus, prin canalele de comunicații puse la dispoziție pe Site putem colecta datele dumneavoastră de contact, cum ar fi numele, adresa de e-mail, adresa(domiciliul), numărul de telefon .Puteți, de asemenea, furniza voluntar alte date care sunt legate de dumneavoastră prin intermediul întrebărilor sau comentariilor. Vă încurajăm, cu toate acestea, să nu ne oferiți mai multe date personale decât sunt necesare pentru a vă putea oferi răspunsuri adecvate la întrebările sau comentariile dumneavoastră.

Este posibil sa colectam date personale prin module cookie sau tehnici similare, inclusiv, dar fără a se limita la:
• Adresa IP;
• ID-ul dvs. de cookie;
• Navigatorul dvs. de internet;
• Locaţia dvs.;
• Paginile web pe care le accesezi pe site-urile noastre;
• Anunţurile pe care le-ai vizualizat sau pe care ai dat clic;
• etc.

Când interacţionezi cu mariuscad.com în numele unui client, al unui furnizor sau al unui partener de afaceri mariuscad.com, putem colecta:
• Numele dvs.
• Adresa dvs. de e-mail
• Numărul de telefon
• Fotografia
• Adresa IP
• adresa ta comercială
• numele şi adresa companiei pentru care lucrezi
• (detalii personale care ar putea să apară în scopul relaţiei de afaceri, de ex., hobby-urile, vârsta)

Modalităţi diferite de colectare a datelor personale

Vă puteţi partaja datele personale cu mariuscad.com în mai multe moduri, inclusiv, dar nu numai, prin:
• Înregistrarea ca membru mariuscad.com;
• Înregistrarea unei achiziţii sau a unui serviciu;
• Comunicaţiile tale cu mariuscad.com. Acestea pot fi legate de produse sau servicii şi pot include conţinutul întrebărilor către noi sau solicitările pe care ni le-ai adresat;
• Comunicarea cu unul dintre reprezentanţii mariuscad.com prin e-mail, telefon sau în scris;
• Comandarea unui produs sau serviciu;
• Participarea la o promoţie, un joc sau un concurs;
• Participarea la o activitate de pe mediile de socializare legată de promovarea mariuscad.com, de exemplu, făcând clic pe „Îmi place ”
• Solicitarea de a primi mesaje pe telefonul/dispozitivul tău mobil;
• Abonarea la un buletin informativ mariuscad.com
• Participarea voluntară la testarea produselor sau sondaje;
• Conectarea pe reţele de socializare, de exemplu, utilizând datele tale de conectare de pe Facebook sau LinkedIn pentru a crea sau a accesa un cont;
• Când utilizezi produse/servicii şi/sau aplicaţii mariuscad.com asociate, poţi fi întrebat(ă) dacă doreşti să partajezi date cu mariuscad.com, de ex., să partajezi datele de utilizare sau despre locaţie;
• Module cookie plasate pe calculator sau pe dispozitivul mobil atunci când accesezi site-urile noastre;
• Ascultare socială: mariuscad.com poate căuta pe internet conţinut public relevant şi îl poate utiliza pentru a-şi perfecţiona produsele sau serviciile, a soluţiona problemele clienţilor şi a asigura o plasare comercială orientată.

Când interacţionezi cu mariuscad.com în calitate de client, de furnizor sau de partener de afaceri:
• Înregistrarea achiziţiilor
• Stipularea serviciilor cu mariuscad.com
• Comunicaţiile cu mariuscad.com
• Participarea la evenimente sau promoţii
• Participarea voluntară la testare sau la sondaje
• Înregistrarea apelurilor: mariuscad.com poate să înregistreze apelurile telefonice primite în scopuri de instruire, conformitate şi îmbunătăţirea calităţii

Datele personale pot ajunge la noi şi atunci când achiziţionăm o altă companie al cărei client eşti. Dacă nu doreşti ca mariuscad.com să utilizeze datele personale care nu au fost oferite de tine, ne poţi aduce la cunoştinţă acest lucru în orice moment, contactându-ne pe site-ul de confidenţialitate www mariuscad.com

Semnale / Nu monitoriza

mariuscad.com tratează confidenţialitatea şi securitatea foarte serios şi depune eforturi pentru a acorda prioritate utilizatorilor site-ului nostru sub toate aspectele activităţii noastre. mariuscad.com utilizează module cookie pentru a te ajuta să valorifici la maximum Paginile mariuscad.com.

În prezent, mariuscad.com nu recurge la o soluţie tehnică care să ne permită să răspundem la semnalele navigatorului tău de a Nu monitoriza. Însă pentru a gestiona preferinţele legate de module cookie, poţi schimba oricând setările legate de module cookie din setările navigatorului. Poţi accepta toate modulele cookie sau unele dintre acestea. Dacă dezactivezi modulele noastre cookie din setările navigatorului, vei observa că anumite secţiuni de pe site-urile noastre nu funcţionează. Spre exemplu, poţi întâmpina dificultăţi la accesarea sau la realizarea de cumpărături online.

În lista de mai jos găseşti mai multe informaţii despre modul de schimbare a setărilor legate de modulele cookie pentru navigatorul pe care îl utilizezi:
https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/
http://support.mozilla.com/en-GB/kb/Cookies#w_cookie-settings
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://www.apple.com/safari/features.html#security

Pe Paginile mariuscad.com se utilizează şi module cookie Flash. Modulele cookie Flash pot fi eliminate prin gestionarea setărilor din Flash Player. În funcţie de versiunea de Internet Explorer (sau alt navigator) şi de playerul media pe care îl utilizezi, poţi gestiona module cookie Flash cu navigatorul. Poţi gestiona module cookie Flash şi dacă accesezi site-ul Adobe. Restricţionarea utilizării modulelor cookie Flash poate afecta funcţiile care îţi sunt disponibile.

4. Reţele sociale

Atunci când participi la diferite forumuri ale mediilor de socializare, precum Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn etc., trebuie să fii familiarizat(ă) cu ele şi să înţelegi instrumentele oferite de aceste site-uri care îţi permit să faci alegeri cu privire la modul în care partajezi datele personale pe profilurile de pe mediile de socializare.

mariuscad.com este angajat în practicile sau politicile de confidenţialitate ale acestor terţi, precum şi în propriile noastre reguli interne privind mediile de socializare şi această politică de confidenţialitate, aşadar citeşte notificările de confidenţialitate aplicabile, termenii de utilizare şi informaţiile aferente privind modul în care datele personale sunt utilizate în aceste medii de socializare.

De asemenea, în funcţie de alegerile făcute cu privire la setările de pe diferite site-uri de socializare şi/sau în combinaţie cu setările de pe Paginile mariuscad.com, anumite date personale pot fi partajate cu mariuscad.com în legătură cu activităţile online şi profilurile de socializare (de ex., interese, sexul, numele de utilizator, fotografiile, comentariile şi conţinutul pe care le-ai postat/partajat, etc.).

Conectarea altor site-uri web

În timpul călătoriei tale online pe site-urile mariuscad.com, poţi întâlni legături către alte site-uri pentru confortul şi informarea ta. Aceste site-uri pot funcţiona independent de mariuscad.com şi pot avea propriile notificări, declaraţii sau politici de confidenţialitate. Îţi recomandăm să le treci în revistă pentru a înţelege cum pot fi procesate datele personale în legătură cu acele site-uri, întrucât nu suntem responsabili pentru conţinutul site-urilor care nu aparţin sau care nu sunt gestionate de mariuscad.com sau pentru utilizarea sau practicile de confidenţialitate ale acelor site-uri.

5. Cloud

mariuscad.com poate stoca datele personale într-un cloud. Aceasta înseamnă că datele tale personale pot fi procesate în numele mariuscad.com de către un furnizor de servicii cloud şi pot fi stocate în diferite locaţii din lume. Philips recurge la măsuri organizaţionale şi contractuale pentru a-ţi proteja datele personale şi pentru a impune cerinţe similare, însă nu mai puţin restrictive pentru furnizorii noştri de servicii cloud, inclusiv cerinţe conform cărora datele personale să fie procesate exclusiv în scopurile indicate mai sus.

Cum îţi protejăm datele personale

Ne asumăm şi luăm în serios responsabilitatea noastră de protecţie a datelor personale pe care le încredinţezi mariuscad.com pentru a evita pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau accesul neautorizat. mariuscad.com utilizează o varietate de tehnologii de securitate şi proceduri organizaţionale pentru a ajuta la protejarea datelor personale. De exemplu, implementăm comenzi de acces, utilizăm firewall şi securizăm servere şi criptăm anumite tipuri de date, precum informaţii financiare şi alte informaţii importante.

Informaţii suplimentare despre fişierele cookie

mariuscad.com doreşte să îţi ofere o experienţă şi interacţiuni online cât mai relevante şi instructive. În acest scop, folosim module cookie sau tehnici similare. Ni se pare important să ştii ce module cookie folosesc site-ul noastru şi în ce scop. Aceasta va ajuta la protejarea confidenţialităţii tale, asigurând totodată uşurinţa de utilizare a site-ul nostru.

Ce reprezintă modulele cookie?

Modulele cookie sunt mici fişiere text care sunt stocate pe echipamentul tău (computer sau dispozitiv mobil) atunci când accesezi anumite site-uri web. La mariuscad.com, putem utiliza tehnici similare, precum pixeli, semnalizatoare web, amprente digitale etc. Pentru o abordare unitară, toate aceste tehnici combinate vor fi denumite în continuare „module cookie”.

De ce se utilizează module cookie?

Modulele cookie pot fi folosite în diferite scopuri. În primul rând, pot fi necesare module cookie pentru a asigura funcţionarea corectă a site-ului. De exemplu, fără module cookie, poate fi dificil ca site-ul să reţină că te-ai conectat sau ce produse ai adăugat în coşul de cumpărături. Acestea sunt denumite module cookie obligatorii.

Modulele cookie pot fi folosite pentru a analiza cum este folosit un site , pentru a contoriza numărul de vizitatori şi pentru a afla cum poate fi îmbunătăţit site-ul . Nu asociem statisticile de utilizare a site-ului şi alte rapoarte cu persoane individuale. Aceste module cookie sunt denumite module cookie analitice.

În al treilea rând, folosim module cookie pentru reţele de socializare pentru a permite integrarea reţelelor de socializare pe site-ul şi a-ţi da posibilitatea să apreciezi sau să distribui imediat o pagină sau un produs pe serviciul de socializare preferat.

Un al patrulea motiv important pentru care folosim module cookie este pentru a permite publicitatea online, care poate fi personalizată pentru a afişa reclame mai relevante şi mai interesante pentru tine, atât pe site-ul mariuscad.com, cât şi în afara acestora. Realizăm acest lucru prin module cookie de publicitate (direcţionate).

Cum pot să îmi aleg preferinţele privind modulele cookie şi confidenţialitatea pe site-ul mariuscad.com?

Site-ul mariuscad.com îţi oferă posibilitatea de a-ţi seta preferinţele cu privire la modulele cookie. Făcând clic pe „Module cookie”, poţi să alegi ce tipuri de module cookie ai vrea să utilizeze site-ul nostru . Poţi să îţi schimbi preferinţele în orice moment. În Setările modulelor cookie poţi, de asemenea, să găseşti o listă de module cookie din fiecare categorie (obligatorii, analitice, pentru reţele de socializare, publicitate direcţionată).

Te rugăm să reţii că utilizarea Setărilor modulelor cookie pe site-ul nostru poate să nu ducă la eliminarea modulelor cookie deja setate. Poţi să faci aceasta din setările browserului, aşa cum este descris mai jos, după ce ai schimbat Setările modulelor cookie pe site-ul nostru.

Dacă accesezi un site mariuscad.com destinat vizitatorilor din afara UE, poţi să foloseşti setările browserului web pentru a seta opţiuni privind modulele cookie şi confidenţialitatea.

Cum poţi gestiona sau dezactiva modulele cookie din browser

Te rugăm să ţii cont că, în prezent, mariuscad.com nu recurge la o soluţie tehnică care să ne permită să răspundem la semnalele browserului tău de a „Nu monitoriza”. În afară de utilizarea secţiunii Setările modulelor cookie de pe site-ul nostru , poţi îţi gestionezi oricând setările pentru modulele cookie din setările browserului. Te rugăm să reţii că setările browserului pot să nu ofere aceeaşi uşurinţă de utilizare ca Setările modulelor cookie de pe site-ul nostru web. Dacă dezactivezi toate modulele (noastre) cookie din setările browserului, este posibil ca anumite secţiuni sau funcţii ale site-urilor noastre să nu funcţioneze, deoarece browserul ne poate împiedica să setăm module cookie necesare pentru funcţionarea site-ului. Prin urmare, îţi recomandăm să foloseşti Setările modulelor cookie de pe site-ul nostru şi nu să dezactivezi toate modulele cookie din browserul web.

În lista de mai jos poţi găsi mai multe informaţii despre cum să dezactivezi modulele cookie sau cum să gestionezi setările modulelor cookie pentru browserul pe care îl utilizezi:
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
• Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
• Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

error: Content is protected !!